IP-verkkojen luotettavuuden arviointimenetelmät, vaihe 2 (IPLU-II)


IPLU-II on Tekesin GIGA-ohjelmaan kuuluva tavoitetutkimusprojekti, jonka tutkimustyön suorittaa VTT. Projekti käynnistyi helmikuussa 2007 ja se on kahden vuoden pituinen. Projektin pohjautuu vuoden 2006 IPLU-projektissa kehitetylle laaja-alaiselle lähestymistavalle IP-pohjaisten tietoliikenneverkkojen luotettavuuteen. IPLU-II-projektin työ jakautuu seuraaviin neljään osaan:

1. Case-tutkimukset (3-4 kpl), joissa IPLUn lähestymistapaa sovelletaan konkreettisiin kohteisiin.

2. Luotettavuuden monitorointi. Kehitetään luotettavuusdatan keräämisen ja analysoinnin tekniikoita.

3. Luotettavuuden hinta. Selvitetään nykyisiä verkkoja luotettavampien ratkaisujen vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia.

4. Ihmisen toiminta verkonhallinnassa. Tutkitaan verkkojen operointityön (konfigurointi, monitorointi, vikojen diagnosointi)  erityisluonnetta vaativana asiantuntijatyönä.

VTT:n ja Tekesin lisäksi IPLU-II:een osallistuvat seuraavat organisaatiot ja yritykset: Liikenne- ja viestintäministeriö, Huoltovarmuuskeskus, BaseN, CSC, Elisa, Finnet, Fortum, F-Secure, Nokia Siemens Networks, TDC Song, TeliaSonera.

Projektipäällikkönä toimii tutkimusprofessori Ilkka Norros (etunimi.sukunimi@vtt.fi).

[IPLU-projektien kotisivu]